Flip book element

Heberbiovac HB 20mg 1ml

120.000

Vắc xin phòng bệnh Viêm gan Virus B cho người lớn

Danh mục:
Đọc tiếp

Heberbiovac HB 10mg 0.5ml

80.000

Vắc xin phòng Viêm gan virus B cho trẻ em

Danh mục:
Đọc tiếp

Vitamin D3

1

Bổ sung Vitamin D3

Danh mục:
Đọc tiếp

SAT

95.000

Huyết thanh kháng độc tố uốn ván

Danh mục:
Đọc tiếp

SAR 5ml

495.000

Huyết thanh kháng dại tinh chế

Danh mục:
Đọc tiếp

ABHAYRAB 0.5ml

220.000

Vắc xin phòng bệnh Dại có nguồn gốc từ Ấn Độ

Danh mục:
Đọc tiếp

VERORAB 0.5ml

300.000

Vắc xin phòng bệnh Dại của Pháp

Danh mục:
Đọc tiếp

ADACEL

635.000

Vắc xin tổng hợp phòng Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.