VARIVAX

860.000

Vắc xin phòng Thuỷ đậu cho trẻ em và người lớn

Danh mục:

Vắc xin là một sản phẩm đặc biệt chỉ được sử dụng tại cơ sở y tế được cấp phép. Không được mua bán mang về. Thông tin sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo để bạn biết tình trạng vắc xin còn / hết. 

Mô tả

Vắc xin phòng Thuỷ đậu