VAXIGRIP TETRA

320.000

Vắc xin Vaxigrip Tetra phòng cúm tứ giá cho trẻ em và người lớn

Danh mục:

Vắc xin là một sản phẩm đặc biệt chỉ được sử dụng tại cơ sở y tế được cấp phép. Không được mua bán mang về. Thông tin sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo để bạn biết tình trạng vắc xin còn / hết.