Home » Vắc xin phòng bệnh Lao mới của Nga đang được thử nghiệm giai đoạn 2 có thể sử dụng cho người lớn